Χαρτης

Συντεταγμένες: Χ = 39.724064 Υ = 22.373001

φ = 39° 43′ 26.63″ ,  λ  = 22° 22′ 22.80″